Pro Bono

Pro bono publico - Lat.

«Yleisen hyvän vuoksi»

Tarjoamme maksutta ammatillisia palveluja voittoa tavoittelemattomille julkisille organisaatioille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja yksityishenkilöille. AAG Legal tukee ilmaiseksi yhteiskunnallisesti merkittävien kysymysten ratkaisua

2020. Pietarin historiallisen julkiasun säilyttäminen

Vuonna 2020 Pietarin asukkaiden ja rakennuttajayhtiön välillä päättyi oikeudenkäynti. Jälkimmäinen halusi purkaa historiallisen kolmikerroksisen talon Ropshinskaja-kadulla ja rakentaa sen paikalle uuden asuintalon.
Tätä vastustivat paikalliset asukkaat sekä Venäjän historiallisten ja kulttuuristen muistomerkkien suojeluyhdistys.
AAG Legal tuki paikallisia asukkaita kyseisen riidan ratkaisemisessa.
Tukemme avulla hankkeeseen liittyvät maarekisteritiedot, muistomerkkikomitean myönteiset päätelmät ja rakennuslupa riitautettiin tuomioistuimessa.
Pietarin kaupungin Kuibyshevskin alueen käräjäoikeus teki lopulta päätöksen, jossa kansalaisten vaatimukset hyväksyttiin, samalla tuomioistuin päätti korjata arkistoasiakirjojen perusteella määritetyn maarekisterivirheen, jossa 1895 oli ilmoitettu rakennuksen rakennusvuodeksi.
Heinäkuussa 2019 Pietarin kaupungin tuomioistuimen oikeuskollegio hylkäsi rakennuttajan ja eri viranomaisten (muistomerkkikomitea ja maarekisteri) valituksen vastaamattomana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen.
Maaliskuussa 2020 kassaatiotuomioistuimen hallintoneuvostojen oikeudellinen kollegio hylkäsi rakennuttajan kassaatiovalituksen asiassa tehdyistä oikeustoimista.
Tämän seurauksena historiallinen rakennus Pietarin keskustassa saatiin pelastettua.

2019. Päiväkodin suojelu

Vuonna 2019 AAG Legal tuki useita Pietarin asukkaiden aloittamia oikeustapauksia, jotka vastustivat päiväkotitalon purkamista ja 25-kerroksisen asuinrakennuksen rakentamista sen tilalle.
Svetlanovski-valtakadulla sijaitsevan Svetlanan tehtaan entisen päiväkodin yksityisti aiemmin rakennusyhtiö, joka aikoi vuonna 2008 rakentaa sen paikalle uuden asuinrakennuksen.
Rakennusyhtiö sai syksyllä 2016 rakennusluvan, mutta tämä asiakirja annettiin lain vastaisesti. Siinä ei otettu huomioon sitä, että tontti oli osa sen ympäröimää laajennettua kulttuuriperintöaluetta.
Lisäksi hanketta vastustivat paikalliset asukkaat, joiden kodit sijaitsivat suoraan suunnitellun rakennuskohteen vieressä.
Asian käsittelyn yhteydessä tuomioistuimessa otettiin huomioon myös muut lainrikkomukset, erityisesti kaupunkialuetta koskevan korkeusasetuksen ylittäminen. Asukkaat viittasivat myös perustellusti päiväkotipaikkojen puutteeseen kaupunkipiirissä ja ehdottivat tontin myymistä kaupungille ja sen palauttamista päiväkotikäyttöön.
Kaupunkisuunnittelukiista paikallisten asukkaiden, valtion viranomaisten ja rakennuttajan välillä ratkaistiin oikeudessa. Tämän lisäksi tapaus aiheutti useita muita hankaliksi osoittautuneita oikeustapauksia.
Pietarin kaupungin Kuibyshevskin alueen käräjäoikeus teki päätöksen, jossa rakennuslupa julistettiin laittomaksi.
Syyskuussa 2019 Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen välimiesoikeus käsitteli rakentajan hakemuksen uudesta oikeuskäsittelystä ja teki lopulta kielteisen päätöksen hänen vaatimustensa tyydyttämisestä. Päätöksestä ei valitettu ja se tuli lainvoimaiseksi.
Vuoden 2019 lopussa kaupungin viranomaisten ja rakennuttajan välillä tehtiin sopimus, jonka mukaan Svetlanovski-valtakadun tontti siirtyi Pietarin omaisuudeksi ja rakennuttaja sai toisen vastaavan tontin, jossa ei ollut rakennuksia tai muita velvoitteita.
Näin päiväkoti saatiin pelastettua.

2018. Djominski-puutarhan suojelu

AAG Legal edusti Pietarin asukkaita eri tuomioistuimissa ja valtionvirastoissa vuonna 2018 pietarilaisen Djominski-puutarhan suojelua koskevassa käsittelyssä.
Tämä Melnichnaja-kadun ja Obukhovskoi Oborony -valtakadun välissä sijaitseva puutarha on osa Unescon maailmanperintökohdealuetta, joka kattaa Pietarin historiallisen keskustan ja joukon siihen kuuluvia muistomerkkejä.
Puutarha istutettiin vuonna 1933, kun sen paikalta purettiin Venäläis-Amerikkalaisen metallurgiayhdistyksen tehdas.
Huolimatta sen historiallisesta merkityksestä ja taitavasta sijoituksesta ympäröivään julkiasuun, puutarhaa ei valitettavasti erikseen määritelty Pietarin historialliseksi muistomerkiksi ja täten suojelukohteeksi. Tämän takia vuonna 2008 osa puutarhasta siirtyi kaupunkisuunnitelman uudistamisen aikana suojellun virkistysalueen ulkopuolelle ja vuonna 2010 yli puolet tarhan alueesta määriteltiin tontiksi uudelle toimistorakennukselle. Tämä hanke sai rakennusluvan vuonna 2012.
Paikalliset asukkaat vetosivat tämän seurauksena oikeuteen.
Tuomioistuin asettui jutussa kansalaisten puolelle ja julisti rakennuttamisen puutarhan alueella laittomaksi.
Pietarissa allekirjoitettiin 24.12.2018 laki Nro. 765-175 ”Muutoksista Pietarin lakiin julkisista viheralueista” ja epäonnistuneen toimistorakennusprojektin tontti palautettiin osaksi kaupungin julkisia virkistysalueita.
Djominski-puutarha saatiin pelastettua kaupungin asukkaiden ja AAG Legalin asiantuntijoiden yhteisten ponnistelujen tuloksena.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
редакция от 26.02.2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту www.aag-legal.com и определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта www.aag-legal.com.
1.2. Сайт www.aag-legal.com (далее – «Сайт») является собственностью компании AAG Legal (ООО «ААГ ЛИГАЛ») (далее – «Компания»).
1.3. Настоящее соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.

2. Термины и определения

2.1. Сайт – сайт www.aag-legal.com, содержащий информацию о Компании и позволяющий получить информацию о ее деятельности, услугах и сотрудниках.
2.2. Администрация сайта – уполномоченные на управления Сайтом сотрудники Компании.
2.3. Пользователь сайта (далее – Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.4. Содержание сайта (далее – Содержание) – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте .

3. Предмет соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к материалам и сервисам Сайта.
3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент сервисы Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные сервисы.
3.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации

4. Обязательства Пользователя

4.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
4.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
4.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
4.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
4.7. Пользователь сайта обязуется:
4.7.1. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию;
4.7.2. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации;
4.7.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта;
4.7.4. Не использовать сервисы Сайта с целью нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;
4.7.5. Не использовать сервисы Сайта с целью ущемления прав меньшинств;
4.7.6. Не использовать сервисы Сайта с целью представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта;
4.7.7. Не использовать сервисы Сайта с целью введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо услуги, размещенной на Сайте;
4.7.8. Не использовать сервисы Сайта с целью некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц;
4.7.9. Не использовать сервисы Сайта с целью загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;
4.7.10. Не использовать сервисы Сайта с целью побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации;
4.7.11. Обеспечить достоверность предоставляемой информации;
4.7.12. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.7.13. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения.
4.8. Пользователю запрещается:
4.8.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.8.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.8.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.8.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.8.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.8.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.8.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права владельцев Сайта или других лиц.

5. Использование сайта

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит Компании и управляется Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия оказания услуг, предоставляемых на Сайте.
5.4. Информация, размещаемая на сайте, не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень услуг, товаров и сервисов, предлагаемых на Сайте.

6. Ответственность

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

7. Нарушение условий пользовательского соглашения

7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

8. Прочие условия

8.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
8.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
8.4. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

×

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
редакция от 26.02.2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту www.aag-legal.com и определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта www.aag-legal.com.
1.2. Сайт www.aag-legal.com (далее – «Сайт») является собственностью компании AAG Legal (ООО «ААГ ЛИГАЛ») (далее – «Компания»).
1.3. Настоящее соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.

2. Термины и определения

2.1. Сайт – сайт www.aag-legal.com, содержащий информацию о Компании и позволяющий получить информацию о ее деятельности, услугах и сотрудниках.
2.2. Администрация сайта – уполномоченные на управления Сайтом сотрудники Компании.
2.3. Пользователь сайта (далее – Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.4. Содержание сайта (далее – Содержание) – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте .

3. Предмет соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к материалам и сервисам Сайта.
3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент сервисы Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные сервисы.
3.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации

4. Обязательства Пользователя

4.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
4.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
4.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
4.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
4.7. Пользователь сайта обязуется:
4.7.1. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию;
4.7.2. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации;
4.7.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта;
4.7.4. Не использовать сервисы Сайта с целью нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;
4.7.5. Не использовать сервисы Сайта с целью ущемления прав меньшинств;
4.7.6. Не использовать сервисы Сайта с целью представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта;
4.7.7. Не использовать сервисы Сайта с целью введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо услуги, размещенной на Сайте;
4.7.8. Не использовать сервисы Сайта с целью некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц;
4.7.9. Не использовать сервисы Сайта с целью загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;
4.7.10. Не использовать сервисы Сайта с целью побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации;
4.7.11. Обеспечить достоверность предоставляемой информации;
4.7.12. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.7.13. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения.
4.8. Пользователю запрещается:
4.8.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.8.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.8.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.8.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.8.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.8.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.8.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права владельцев Сайта или других лиц.

5. Использование сайта

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит Компании и управляется Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия оказания услуг, предоставляемых на Сайте.
5.4. Информация, размещаемая на сайте, не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень услуг, товаров и сервисов, предлагаемых на Сайте.

6. Ответственность

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

7. Нарушение условий пользовательского соглашения

7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

8. Прочие условия

8.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
8.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
8.4. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

×

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
редакция от 26.02.2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту www.aag-legal.com и определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта www.aag-legal.com.
1.2. Сайт www.aag-legal.com (далее – «Сайт») является собственностью компании AAG Legal (ООО «ААГ ЛИГАЛ») (далее – «Компания»).
1.3. Настоящее соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.
1.5. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений в нем.

2. Термины и определения

2.1. Сайт – сайт www.aag-legal.com, содержащий информацию о Компании и позволяющий получить информацию о ее деятельности, услугах и сотрудниках.
2.2. Администрация сайта – уполномоченные на управления Сайтом сотрудники Компании.
2.3. Пользователь сайта (далее – Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
2.4. Содержание сайта (далее – Содержание) – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте .

3. Предмет соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к материалам и сервисам Сайта.
3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально функционирующие) на данный момент сервисы Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные сервисы.
3.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации

4. Обязательства Пользователя

4.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.
4.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.
4.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.
4.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.
4.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
4.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с рекламой, которая может быть размещена на Сайте.
4.7. Пользователь сайта обязуется:
4.7.1. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию;
4.7.2. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации;
4.7.3. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации сайта;
4.7.4. Не использовать сервисы Сайта с целью нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме;
4.7.5. Не использовать сервисы Сайта с целью ущемления прав меньшинств;
4.7.6. Не использовать сервисы Сайта с целью представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта;
4.7.7. Не использовать сервисы Сайта с целью введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какой-либо услуги, размещенной на Сайте;
4.7.8. Не использовать сервисы Сайта с целью некорректного сравнения услуг, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными услугами, или осуждения таких лиц;
4.7.9. Не использовать сервисы Сайта с целью загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти;
4.7.10. Не использовать сервисы Сайта с целью побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Российской Федерации;
4.7.11. Обеспечить достоверность предоставляемой информации;
4.7.12. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.7.13. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения.
4.8. Пользователю запрещается:
4.8.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.8.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.8.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта.
4.8.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.
4.8.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.
4.8.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.
4.8.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права владельцев Сайта или других лиц.

5. Использование сайта

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит Компании и управляется Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия оказания услуг, предоставляемых на Сайте.
5.4. Информация, размещаемая на сайте, не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.
5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень услуг, товаров и сервисов, предлагаемых на Сайте.

6. Ответственность

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Надлежащее функционирование Сайта в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

7. Нарушение условий пользовательского соглашения

7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.
7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

8. Прочие условия

8.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.
8.3. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
8.4. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

×

[contact-form-7 id=”33617″]

×

[contact-form-7 id=”33619″]

×

[contact-form-7 id=”33618″]

×